Ezio Rosa

Kinh nghiệm: 16 năm 
Chuyên môn: Co-founder of FITMED EMS

(028) 7302 9999

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả