Jitendra Gill

Kinh nghiệm: 5 năm 
Chuyên môn: Yoga Manager

(028) 7302 9999

Yoga là toàn bộ kỹ thuật kết nối ý thức của chúng ta với bản thân và với cuộc sống hằng ngày. Vì yoga là một nghệ thuật nên nó không có tín ngưỡng hoặc  niềm tin một chiều

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả