Jitendra Gill

Kinh nghiệm: 5 năm 
Chuyên môn: Yoga Manager

(08) 7302 9999

Yoga là toàn bộ kỹ thuật kết nối ý thức của chúng ta với bản thân và với cuộc sống hằng ngày. Vì yoga là một nghệ thuật nên nó không có tín ngưỡng hoặc  niềm tin một chiều gắn liền với nó. Yoga chỉ đơn giản là nói với chúng ta cách mọi thứ xung quanh chúng ta diễn ra như thế nào  và cảm nhận chúng. Như khi chúng ta thở chậm một cách thoải mái cơ thể cảm thấy nhẹ...

Gặp huấn luyện viên