Các bài tập dưới đây giúp bạn có trái tim khỏe mạnh chỉ với 15 phút mỗi sáng:

1. Khuỵu gối

Bắt đầu bằng tư thế đứng với chân rộng bằng vai

Chân trái bước ra sau, mũi chân trái đặt dưới sàn, gót chân hướng lên trên.

Khuỵu đầu gối cả hai chân tạo thành hai góc vuông 90o sao cho đầu gối sau cách mặt đất khoảng 7-14 cm.

Nhấn gót chân phải để trở lại tư thế đứng ban đầu. Lặp lại với chân trái.

Đó là 1 lần, thực hiện 15 lần.

2. Di chuyển ngang

Bắt đầu ở tư thế tấm ván cao với vai thẳng cổ tay và hóp bụng.

Di chuyển chân phải và tay phải về phía bên phải, kéo theo đó là chân trái và tay trái.

Đó là một lần, thực hiện 15 lần (bạn có thể di chuyển vài bước theo một hướng, sau đó di chuyển theo hướng ngược lại).

 

3. Nhấc cao gối

Đứng trước một cái hộp hoặc bậc thang với khoảng cách 1 bàn chân.

Bước chân trái lên và nâng đầu gối phải về phía ngực

Bước chân phải trở lại tư thế ban đầu và thực hiện tiếp với chân trái. Lần này bước chân phải lên để thực hiện với bên đối diện.

Đó là một lần, thực hiện 15 lần.

 

4. Nhảy chùng chân

Bắt đầu bài tập gym ở tư thếđứng với hai chân rộng bằng vai

Nhảy chân trái về phía trước và chân phải ra sau. Khuỵu hai đầu gối tạo thành góc vuông và giữ thân trên thẳng.

Nhảy lên và chuyển chân trong không khí để khuỵu gối phải về phía trước

Đó là 1 lần, thực hiện 15 lần.

5. Leo núi chéo chân

Bắt đầu bài tập ở tư thế tấm ván cao với cổ tay thẳng dưới vai.

Đưa đầu gối phải về dưới thân mình và hướng về khuỷu tay trái

Tiếp theo, đưa chân phải trở về vị trí ban đầu và lặp lại động tác này ở chân đối diện.

Đó là một lần, thực hiện 15 lần.

6. Nhấn chân nhanh

Đứng với hai chân rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu xuống

Nhấc nhanh chân trái lên khỏi mặt đất và nhấn xuống, sau đó lặp lại ở chân bên phải.

Đó là 1 lần, thực hiện 15 lần.

Lặp lại toàn bộ các động tác này 3 lần (hoặc 15 phút).