ĐÔI NÉT VỀ BỘ MÔN CROSSFIT

GYMS AREN’T FUN ENOUGH, DO CROSSFIT INSTEAD ĐÔI NÉT VỀ CROSSFIT – DR.FITNESS   Crossfit – môn thể thao thách thức giới hạn của ý chí và cơ thể con người. Bộ môn này sẽ mang lại cho bạn khả năng chịu đựng rất cao, khả năng thích nghi của hệ hô hấp, tim mạch …

  • 0