TONY

Kinh nghiệm: 5 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ HLV cá nhân
  • Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR

Kinh nghiệm 

  • 5 năm luyện tập
  • 3 năm làm HLV về tăng cơ, giảm mỡ và tăng chiều cao

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả