KEVIN

Kinh nghiệm: 4 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ HLV thể hình
  • Bằng sơ cấp cứu CPR
  • Chứng chỉ EMS

Kinh nghiệm

  • 4 năm luyện tập
  • 2 năm làm HLV cá nhân

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả