BON

Kinh nghiệm: 8 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ y tế, sơ cấp cứu.
  • Chứng chỉ HLV Fitness cấp quốc gia.

Kinh nghiệm

  • 8 năm luyện tập
  • 3 năm làm HLV cá nhân

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả