LEO

Kinh nghiệm: 3 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ HLV Fitness
  • Bằng sơ cấp cứu CPR

Kinh nghiệm 

  • 5 năm luyện tập
  • 3 năm giảng dạy

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả