ARNOLD

Kinh nghiệm: 3 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng chỉ

  • Chứng chỉ HLV thể hình và Fitness
  • Bằng cơ cấp cứu

Kinh nghiệm

  • 8 năm tập luyện
  • 3 năm làm HLV cá nhân

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả