Thử thách bản thân với bài tập HIIT đốt cháy 1000 calories. Bài tập kéo dài trong một tiếng đồng hồ, được chia ra làm 3 phần, mỗi phần thực hiện trong 20 phút. Phần đầu và phần cuối khá là giống nhau, nhưng phần giữa bài tập sẽ có nhiều khác biệt giúp bạn không bị nhàm chán trong khi luyện tập.

Bạn có một giờ để đốt cháy 1000 calo và điều đó cũng có nghĩa là bạn phải rất kiên trì và nỗ lực hết mình, nhưng nếu bạn cảm thấy quá sức, đơn giản là bạn chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi và hít thở.

Đối với bài tập gym giảm cân này bạn cần tạ 9 kg, ghế . Nều bạn là người mới bắt đầu thì không nhất thiết phải tập với dụng cụ.

> Xem Thêm

Phần 1 của bài tập HIIT

 1. Burpees 40 giây  + 20 giây high knees
 2. Kettlebell Swings 40 giây  + 20 giây high knees
 3. Jumping Jacks 40 giây + 20 giây high knees
 4. Spiderman Push-ups 40 giây + 20 giây high knees
 5. Jump Squats 40 giây + 20 giây high knees
 6. Mountain Climbers 40 giây + 20 giây high knees
 7. Plank to Push-up 40 giây + 20 giây high knees
 8. Alternating Lunges 40 giây  + 20 giây high knees
 9. High Box Jump(Sử dụng stepper hoặc 1 cái ghế) 40 giây  + 20 giây high knees
 10. Plank Jacks 40 giây  + 20 giây high knees

Phần 2 của bài tập HIIT

 1. Sumo Dumbbell Squat(thực hiện Sumo Squat nếu bạn không có tạ) 50 giây + 10 giây nghỉ
 2. Plank to Push-up50 giây + 10 giây nghỉ
 3. Right Leg Glute Bridge50 giây + 10 giây nghỉ
 4. Lunge and Front Kick (chân phải)50 giây + 10 giây nghỉ
 5. Left Leg Glute Bridge50 giây + 10 giây nghỉ
 6. Lunge and Front Kick (chân trái)50 giây + 10 giây nghỉ
 7. Weighted Glute Bridge(thực hiện Glute Bridge nếu bạn không có tạ) 50 giây + 10 giây nghỉ
 8. Weighted Lunge Twist(thực hiện Lunge Twist nếu bạn không có tạ) 50 giây + 10 giây nghỉ
 9. Weighted Glute Bridge again (thực hiện Glute Bridge nếu bạn không có tạ)50 giây + 10 giây nghỉ
 10. Jackknife Sit-ups50 giây + 10 giây nghỉ

Dr. Fitness