Ở phần tiếp theo của bài viết lịch tập thể hình tăng cơ giảm mỡ cho nam này Dr.Fitness sẽ đi đến phần chính là lịch tập, trong giáo án tập tăng cơ giảm mỡ này có chỗ nào bạn thấy chưa hiểu về các kĩ thuật thì quay lại phần 1 để đọc nha.

Chi tiết các ngày trong Giáo án tập tăng cơ giảm mỡ

Thứ 2: Ngực, tay sau

Thứ 3: Lưng, xô, tay trước

Thứ 4: Chân

Thứ 5: Ngực, vai, bụng

Thứ 6: Tay

Thứ 7-CN: Cardio

Ngày 1: Tập ngực và tay sau

Khởi động trước 15 hiệp sau đó. Drop set: 12-10-8-6, nghỉ 2-3 phút

Cable Cross Over

Drop set: 12-10-8-8, nghỉ 2 phút

Flat Dumbbell Bench Press + Fly

Drop set: 12-10-8-6, liên tục 2 bài không nghỉ để thành 1 Superset sau đó nghỉ 2-3 phút

Chest Dip

3 hiệp hết sức, nghỉ 1 phút

Skull Crushers

Dropset: 12-10-8, nghỉ 2 phút

Rope Push Downs

Dropset: 12-10-8, nghỉ 2 phút

Ngày thứ 2: Lưng, tay trước

Deadlift

Khởi động với 15 cái và sau đó Dropset: 10-8-6, nghỉ 3 phút

Close Grip Lat Pulldown

Dropset: 12-10-8-8, nghỉ 2 phút

Cable Rows

Dropset: 12-10-8, nghỉ 90-120 giây

Barbell Curls

Dropset: 10-8-6, nghỉ 90-120 giây

Seid Hammer Curls

Dropset: 10-8-6, nghỉ 90 giây

Ngày thứ 3: Tập chân

Squat

Khởi động 15 cái, Dropset: 10-8-6-4, nghỉ 3 phút

Leg Press

Dropset: 10-8-6-4, nghỉ 2 phút

Stiff Leg Dumbbell Deadlifts

Dropset: 12-10-8-8, nghỉ 2 phút

Leg Extension

Dropset: 12-10-8-8, nghỉ 2 phút

Hamstring Curls

Dropset: 15-18-10-8, nghỉ 2 phút

Ngày thứ 4: Ngực, vai

Flat Bench Dumbbell Press

4 hiệp, 5 lần lặp, nghỉ 3-4 phút

Incline Dumbbell Press + Inline Flies

Dropset: 12-10-8-8 liên tục 2 bài để thành Superset, nghỉ 2-3 phút

Arnolds + Bent Over Rear Delt Raises

Arnolds: 12-10-8-8 Superset: 15-15-15-15, nghỉ 2 phút

Lateral Raises + Alternating Front Raises

3 hiệp 10-10-10 liên tục 2 bài thành Superset, nghỉ 2 phút

Ngày 5: Tay

Barbell Curls + Skull Crushers

Dropset: 12-10-8-8 liên tục 2 bài thành Superset, nghỉ 90 giây

Hammer Curls + Alternating Half Curls

Dropset: 12-10-8-8 liên tục 2 bài thành Superset, nghỉ 90 giây

Dumbbell Skull Crushers + Decline Alternate Skull Crushers

Dropset: 12-10-8-8 liên tục 2 bài thành Superset, nghỉ 90 giây

Concentration Curls + Single Arm Extentions

Dropset: 12-10-8-8 liên tục 2 bài thành Superset, nghỉ 90 giây

Trên đây là toàn bộ nội dung về Giáo án tập tăng cơ giảm mỡ chi tiết của Jeff Seid. Đừng quên ghi chép lại lịch sử tập luyện của mình để theo dõi nhé. Bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây.

Dr.Fitness (Tổng hợp)