Các Quote Yoga siêu hay bạn phải đọc:

Thay đổi chỉ diễn ra tại thời điểm hiện tại.

Quá khứ là thứ đã qua.

Tương lai chung quy cũng chỉ là ý định cộng với năng lượng. – Kino MacGregor

Bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng phiên bản đẹp nhất của mình.

Đó chính là con người thực sự của bạn.

Hãy để những phần trong bạn không tin vào điều đó ra đi. – C. Assaad

Yoga là 99% thực hành & 1% lý thuyết. – Sri K. Pattabhi Jois

Sự thật là, Yoga không tốn thời gian – mà nó còn mang lại thêm thời gian. – Ganga White

Thở đi… Cứ thở thôi… Just breathe…

Hãy chăm sóc cơ thể mình, đó là nơi duy nhất trên đời mà bạn nương náu. – Jim Rohn

Tập luyện đi rồi mọi điều sẽ tới. – Sri.K.Pattabhi Jois

Ai cũng tập được. Cậu trai trẻ tập được. Ông lão già tập được. Ông lão rất già cũng tập được. Người bị bệnh, anh ấy tập được. Người yếu sức, cô ấy cũng tập được. Chỉ có người lười, người lười là không tập được, Ashtanga yoga.- Sri.K.Pattabhi Jois

Để làm bất cứ gì cho hiệu quả, thì SỰ THẬT cần được găm vào bạn như một MŨI TÊN, và nó chắc hẳn là sẽ đau. – Sri.K.Pattabhi Jois

Cơ thể thì không cứng, tinh thần mới là thứ cứng. – Sri.K.Pattabhi Jois