Đùi Thon Như Mơ Với Bài Tập 15 Phút Mỗi Ngày

Muốn có bắp đùi đẹp, gọn gàng không có gì là quá khó. Bạn chỉ cần thực hiện những bài tập cho đùi thon lấy cảm hứng từ Pilates hiệu quả này là được. Đối với bài tập này, bạn sẽ cần một quả bóng 12 inch (khoảng 30cm) bơm hơi. Nếu không có bóng kích thước …

  • 0