Thường xuyên luyện tập thể thao sẽ ngăn ngừa bệnh ung thư

Tập luyện có tác dụng phòng nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Đối với người bệnh ung thư tập luyện cũng góp phần cải thiện cả về thể trạng lẫn tâm lý cho người bệnh. Thời gian người bệnh chung sống “hòa bình” cùng bệnh ung thư ngày càng tăng nhờ những …

  • 0