CÔNG NGHỆ EMS HIỆN ĐẠI TẠI DR.FITNESS

CÔNG NGHỆ EMS (ELECTRO MUSCLE STIMULATION –  KÍCH THÍCH CƠ BẰNG XUNG ĐIỆN) PHƯƠNG PHÁP TẬP GYM CHO NGƯỜI BẬN RỘN ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ EMS Dr.Fitness hân hạnh mang đến công nghệ độc quyền EMS – phương pháp luyện tập bằng xung điện hàng đầu trên thế giới. EMS được viết tắt từ “Electro …

  • 0