Các Quote Yoga siêu hay bạn phải đọc:

Yoga không đòi hỏi bạn hơn những gì bạn vốn có.

Nhưng Yoga sẽ cần tất cả những gì bạn vốn có. – Bryan Kest

Tôi thiền… Vì có những câu hỏi mà Google không trả lời được.

Tấm thảm của tôi là khung tranh, còn Yoga là tác phẩm nghệ thuật của tôi trên đó.

I bend so I don’t break!

Hãy cho tôi Cà Phê để tôi thay đổi những thứ tôi có thể. Và hãy cho tôi Yoga để tôi chấp nhận những thứ tôi không thể.

Khi bạn bắt gặp mình trượt vào hố sâu của sự tiêu cực, hãy để ý rằng điều đó bắt nguồn từ không gì khác ngoài sự cưỡng lại tình thế thực tại của chính mình. – Donna Quesada

Hãy nhớ thở, bạn nhé.

Cho đến cuối cùng thì, đó chính là bí mật của sự sống trên đời này – Gregory Maguire

Thời điểm TỐT NHẤT để tập Yoga là lúc mà bạn KHÔNG có thời gian cho nó.

Yoga là hành trình của chính mình, thông qua chính mình, để đến với chính mình. – The Bhagavad Gita

Mọi vấn đề đều chỉ là ảo ảnh của tâm trí mà thôi! – Eckhart Tolle