KEN

Kinh nghiệm: 6 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng Chỉ

  • Chứng Chỉ Huấn Luyện Viên Fitness
  • Chứng Chỉ Sơ Cấp Cứu CPR

Kinh nghiệm

  • 6 năm tập luyện
  • 4 năm giảng dạy

 

 

 

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả