TEE

Kinh nghiệm: 4 năm 
Chuyên môn: Personal Trainer

(028) 7302 9999

Chứng Chỉ

Chứng Chỉ Huấn Luyện Viên Fitness

Kinh nghiệm

  • 4 năm tập luyện
  • 2 năm giảng dạy

 

 

 

 

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả