SEVEN

Kinh nghiệm: 9 năm 
Chuyên môn: Senior

(028) 7302 9999

Chứng Chỉ

  • Chứng nhận Huấn Luyện Viên Cử Tạ Và Thể Hình cấp 2
  • Chứng Chỉ Sơ Cấp Cứu CPR

Kinh nghiệm

  • 9 năm tập luyện.
  • 6 năm giảng dạy

 

 

 

Gặp huấn luyện viên

Đội ngũ bác sĩ & huấn luyện
viên của chúng tôi

Xem tất cả