YOGA
STUDIO 1
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
14/10/201915/10/201916/10/201917/10/201918/10/201919/10/201920/10/2019
SÁNG
06:15 - 07:15STICK YOGA
(M)
Navi
STRETCH YOGA
(B)
Vani
SATAYANANDA YOGA
(B)
Rathi
BALANCE YOGA
(M)
Nitish
HATHA YOGA
(B)
Vani
07:30-08:30HATHA YOGA
(B)
Vani
SHIVANANADA YOGA
( M)
Vani
HATHA YOGA
(B)
Rathi
YOGA FLOW
(B)
Nitish
FLOW YOGA
(B)
Anita
08:30-09:30GENTLE YOGA
(B)
Navi
HAPPY WOMEN DAY PARTNER YOGA

08:30 - 10:00

Navi & Nitish
09:00-10:00FLOW YOGA
(B)
Navi
FLOW YOGA
(B)
Rathi
SHIVANANDA YOGA
(M)
Vani
ROLL YOGA
(M)
Navi
BACK & CORE YOGA
(M)
Anita
09:45-10:45STICK YOGA
(M)
Navi
11:45-12:45STRETCH YOGA
(B)
Navi
TWISTING YOGA
(M)
Nitish
HATHA YOGA
(B)
Rathi
POWER YOGA
(B)
Vani
BACK BENDING
(M)
Nitish
CHIỀU
15:00-16:00STRETCH YOGA
(B)
Nitish
GENTLE YOGA
(B)
Navi
ASHTANGA YOGA
(B)
Anita
STICK YOGA
(M)
Navi
STRETCH YOGA
(M)
Vani

FLOW YOGA
(B)
Navi
POWER YOGA
(M)
Navi
16:30-17:30FLOW YOGA
(B)
Nitish
STRETCH YOGA
(M)
Navi
HATHA YOGA
(B)
Anita
ROLL YOGA
(M)
Navi
HIP OPENING
(M)
Vani
BALANCE YOGA
(M)
Nitish
HAPPY WOMEN DAY PARTNER YOGA

16:30 - 18:00

Navi & Nitish
18:00-19:00ROLL YOGA
(M)
Vani
HIP OPENING
(B)
Nitish
BLOCK YOGA
(M)
Navi
BALANCE YOGA
(M)
Nitish
ASHTANGA YOGA
(B)
Navi
STRETCH YOGA
(M)
Nitish
19:30-20:30SHIVANANDA YOGA
(M)
Vani
TWISTING YOGA
(B)
Nitish
GENTLE YOGA
(B)
Navi
FLOW YOGA
(B)
Nitish

ROLL YOGA
(M)
Navi

Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn


YOGA
STUDIO 2
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
14/10/201915/10/201916/10/201917/10/201918/10/201919/10/201920/10/2019
SÁNG
06:00-07:00Yoga Therapy
“cổ, vai, gáy”
Rio
(B)
Yoga Therapy
“Lưng”
Rio
(B)
07:15-08:15POWER YOGA
(M)
Navi
FLOW YOGA
(B)
Rathi
HIP OPENING
(B)
Vani
BLOCK YOGA
(M)
Navi
CORE YOGA
(B)
Vani

CHIỀU
16:45-17:45POWER YOGA
(M)
Vani
TWISTING YOGA
(M)
Navi
FLOW YOGA
(B)
Nitish
18:00-19:00Yoga Therapy
“cổ, vai, gáy”
Rio
(B)
Yoga Therapy
“Lưng”
Rio
(B)
Yoga Therapy
“Chân”
Rio
(B)
18:10-19:10POWER YOGA
(M)
Navi
POWER YOGA
(M)
Vani
HATHA FLOW YOGA
( M)
Navi
HATHA YOGA
(B)
Navi
19:15-20:15HATHA YOGA
(B)
Navi

ADVANCE YOGA
(A)
Vani
Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn