YOGA
STUDIO 1
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
22/04/201923/04/201924/04/201925/04/201926/04/201927/04/201928/04/2019
SÁNG
06:15 - 07:15Hatha Yoga
(M)
Vijay
Gentle Yoga
(B)
Praveen
Yoga Flow
(A)
Vijay
Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Patangali Yoga
(A)
Vijay
07:30-08:30Patanjali Yoga
(M)
Vijay
Solar Yoga
(A)
Praveen
Hatha Yoga
(B)
Vijay
Ashtanga Yoga
(A)
Praveen
Wheel Yoga
Vijay
Solar
(A)
Praveen
(08:30-09:30)
Power yoga
(B)
Vijay
(08:30-09:30)
09:00-10:00Yoga Basic
(A)
Praveen
Hatha Flow
(M)
Vijay
Solar Yoga
(M)
Praveen
Gentle Yoga
(A)
Vijay
Hatha Yoga
(B)
Praveen
Vinyas Yoga
(M)
Praveen
(09:45-10:45)
Patanjali Yoga
(A)
Vijay
(09:45-10:45)
11:45-12:45Twist and Back
(M)
Praveen
Wheel Yoga
Vijay
(vòng)
Yoga Basic
(M)
Praveen
Yoga Dance
Vijay
Ashtang Yoga
(M)
Praveen
CHIỀU
15:00-16:00Ananda Yoga
(B)
Vijay
Ashtanga Yoga
(A)
Praveen
Wheel Yoga
(M)
Vijay
Hatha Yoga
(M)
Praveen
Yoga Dance
Vijay
Hatha Yoga
(B)
Praveen
(15:00-16:00)
Hatha Flow
(M)
Vijay
(15:00-16:00)
16:30-17:30Yoga Flow
(B)
Vijay
Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Yoga Dance
Vijay
Gentle Yoga
(M)
Praveen
Wheel Yoga
Vijay
Ashtanga Yoga
(A)
Praveen
(16:30-17:30)
Ananda Yoga
(M)
Vijay
(16:30-17:30)
18:00-19:00Hatha Yoga
(M)
Praveen
Gentle Yoga
(M)
Vijay
Dynamic Yoga
(B)
Praveen
Yoga Stretch
(M)
Vijay
Core Yoga
(B)
Praveen
Dynamic Yoga
(M)
Praveen
(18:00-19:00)
Yoga Dance
Vijay
(18:00-19:00)
19:30-20:30Yoga Basic
(B)
Praveen
Yoga Flow
(B)
Vijay
Iyenger Yoga
(M)
Praveen
Ananda Yoga
(A)
Vijay
Gentle Yoga
(M)
Praveen
Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn


YOGA
STUDIO 2
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
22/04/201923/04/201924/04/201925/04/201926/04/201927/04/201928/04/2019
SÁNG
06:00-07:00Yoga Therapy
(B)
Rio
Yoga Therapy
(B)
Rio
07:15-08:15Hatha Yoga
(M)
Praveen
Gentle Yoga
(B)
Vijay
Power Yoga
(M)
Praveen
Ananda Yoga
(A)
Vijay
Solar
(A)
Praveen
CHIỀU
16:45-17:45Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Patanjali Yoga
(A)
Vijay
Twist and Back
(B)
Praveen
Ananda Yoga
(A)
Vijay
Solar
(A)
Praveen
18:00-19:00Yoga Therapy
(B)
Rio
Yoga Therapy
(B)
Rio
Yoga Therapy
(B)
Rio
18:15-19:15 Hatha Yoga
(M)
Praveen
Power Yoga
(B)
Praveen
Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn