YOGA
STUDIO 1
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
17/06/201918/06/201919/06/201920/06/201921/06/201922/06/201923/06/2019
SÁNG
06:15 - 07:15core Yoga
(M)
Praveen
Power Yoga
(B)
Ajju
Pendlum Yoga
(A)
Praveen
Dynamic Yoga
(M)
Ajju
Solar Yoga
(A)
Praveen
07:30-08:30Core Yoga
(M)
Praveen
Solar Yoga
(A)
Ajju
Hatha Yoga
(B)
Praveen
Ashtanga Yoga
(A)
Ajju
Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Solar
(A)
Praveen
(08:30-09:30)
Power yoga
(B)
Ajju
(08:30-09:30)
09:00-10:00Ananda Yoga
(A)
Ajju
Power Yoga
Vani
Solar Yoga
(M)
Ajju
Back and Core
(A)
Vani
Hatha Yoga
(B)
Ajju
Vinyas Yoga
(M)
Praveen
(09:45-10:45)
Hatha Yoga
(A)
Ajju
(09:45-10:45)
11:45-12:45Pendlum Yoga
(M)
Ajju
Solar Yoga
Praveen
Ananda Yoga
(M)
Ajju
Hatha Yoga
Praveen
Ashtang Yoga
(M)
Ajju
CHIỀU
15:00-16:00Core Yoga
(B)
Vani
Ashtanga Yoga
(A)
Ajju
Gentle Yoga
(M)
Praveen
Hatha Yoga
(M)
Ajju
Wheel Yoga
(M)
Vani
Hatha Yoga
(B)
Praveen
Hatha Flow
(M)
Ajju
16:30-17:30Hatha Yoga
(B)
Vani
Dynamic Yoga
(M)
Ajju
Yoga Core
Praveen
Gentle Yoga
(M)
Ajju
Gentle Yoga
(B)
Vani
Ashtanga Yoga
(A)
Praveen
Ananda Yoga
(M)
Ajju
18:00-19:00Power Yoga
(M)
Ajju
Yoga Stretch
(M)
Praveen
Back and Core
(B)
Vani
Pendlum yoga
(B)
Praveen
Core Yoga
(B)
Praveen
Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Pendlum yoga
(M)
Ajju
19:30-20:30Yoga Flow
(B)
Ajju
Power Yoga
(B)
Praveen
Solar Yoga
(M)
Ajju
Ashtanga Yoga
(A)
Praveen
Gentle Yoga
(M)
Praveen
Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn


YOGA
STUDIO 2
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
17/06/201918/06/201919/06/201920/06/201921/06/201922/06/201923/06/2019
SÁNG
06:00-07:00Yoga Therapy
“ cổ,vai,gay”
(B)
Yoga Therapy
(B)
Rio
07:15-08:15 Dynamic Yoga
Ajju
Hatha Yoga
(B)
Vani
Power Yoga
(M)
Ajju
Balance Yoga
(A)
Vani
Solar
(A)
Ajju
CHIỀU
16:45-17:45Dynamic Yoga
(M)
Praveen
Hatha Yoga
Vani
Yoga Basic
(B)
Praveen
18:00-19:00Yoga Therapy
“ cổ,vai,gay”
(B)
Yoga Therapy

(B)
Yoga Therapy
(B)
Rio
19:15-20:15 Hatha Yoga
(M)
Ajju
Power Yoga
(B)
Ajju
Quý hội viên vui lòng không sử dụng điện thoại trong lớp học / Please be considerate Mobile phone are not allowed in the studios.
[028] 7302 99 99 . Ext: 0 32/2 Thống Nhất, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM drfitnessvietnam www.drfitness.vn