Các Quote Yoga siêu hay bạn phải đọc:

Chúng ta hãy chấp nhận những hướng đi khác nhau, vì những dòng sông khác nhau cuối cùng cũng chảy cùng về một biển. – Swami Satchidananda

Hãy thử lắng lại một phút và ngắm nhìn vẻ đẹp của những thứ bạn đã đi qua. Còn tương lai sẽ tự an bài. – Paramhansa Yogananda

Xin đừng thấy cô đơn. Khi cả vũ trụ đều ở bên trong bạn. – Rumi

Bạn càng yên lặng, bạn nghe càng thấu– Rumi

Cảm hứng mà bạn đang tìm kiếm, nó đã ở ngay trong bạn rồi, thử lặng yên và nghe xem.  Rumi

Khi tôi buông bỏ thứ mà bản thân tôi vốn là, thì tôi trở thành thứ mà tôi có thể trở thành. – Lão Tử

Để tâm, trí, và thổi hồn vào những hành động nhỏ nhất. Đây chính là bí mật của thành công.  Swami Sivananda Saraswati

Trở ngại càng khó vượt qua, chiến thắng càng vinh quang. Việc khẳng định bản thân rất cần những trở ngại lớn.  Swami Sivananda Saraswati

quote-yoga-dr-fitness-tp-hcm

Bất cứ thứ gì bạn làm để bồi dưỡng nhận thức và thấu hiểu, ấy chính là Thiền.  Osho 

Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên Thế Giới này.  M.K. Gandhi