Các tâm niệm/trích dẫn về Yoga của những người tập luyện và am hiểu Yoga lâu năm là một công cụ mạnh mẽ chúng ta có thể sử dụng để giúp khơi gợi cảm hứng, hy vọng, và hạnh phúc cho mình khi đến với Yoga.

Các Quote Yoga siêu hay bạn phải đọc:

Những lời trích dẫn này nhắc nhở bạn rằng tất cả chúng ta đều kết nối và thực sự chia sẻ những cảm xúc giống nhau. Chúng nhắc lại những gì chúng ta vốn đã biết trong trái tim và tâm hồn của chúng ta để chúng ta thêm tin tưởng và thêm nhất quán với những giá trị vốn có của mình.

Học giả Eckhart Tolle thường nói rằng anh ấy chỉ dạy được bạn những điều mà bạn đã tự biết sẵn rồi. Nghe thì nghịch lí, nhưng lại hoàn toàn thuận tự nhiên: Khi bạn tiếp nhận một điều mới, nếu trong bạn rung lên tín hiệu chấp nhận điều ấy, thì tức là vì điều ấy đã có sẵn đâu đó trong bạn rồi.

Những tâm niệm dưới đây, bạn sẽ thấy chúng phần nào nói lên chính bạn, khiến bạn phải gật đầu trong sự hiểu biết, mở mắt ra một quan điểm mới hoặc thay đổi cách bạn hành động, suy nghĩ và lời nói.

*Đăng ký: https://forms.gle/qGCDPj3HkA9fujgs8 (Miễn phí)